Cảm ơn bạn đã ghé thăm website, bạn cho biết bạn là?


Kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ nhiệm kì 2010 - 2012
Cập nhật lúc: 08:30 AM ngày 06/04/2013

 

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CỦA

CHI UỶ CHI BỘ TRƯỜNG THCS  THĂNG LONG

 NHIỆM KỲ 2010- 2012

 

Nhiệm kì 2010 - 2012, chi uỷ chi bộ trường THCS Thăng Long có 3 đồng chí được phân công như sau:

1. Đồng chí: Trần Thị Loan     - Hiệu trưởng    - Bí thư chi bộ

2. Đồng chí: Nguyễn văn Nhỉ  - Phó Hiệu trưởng - Phó Bí thư    

3. Đồng chí: Lê Thị Xuân        - Phó Hiệu trưởng - Chi uỷ viên  

Kết thúc nhiệm kì, chúng tôi đánh giá lãnh đạo của Chi uỷ trong nhiệm kì như  sau:

1. Về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường:

Đối với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ:

Chi uỷ nghiêm chỉnh và gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Chi uỷ thực hiện đúng kế hoạch, triển khai kịp thời các nghị quyết của Đảng trong chi bộ.

Nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm từng giai đoạn lãnh đạo, công tác, xây dựng mối đoàn kết tốt trong Chi uỷ Chi bộ.

Chi uỷ lãnh đạo Chi bộ phân công đúng người, đúng việc nên ở các lĩnh vực công tác đảng viên trong chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với công tác chính quyền và tổ chức khác: Chi uỷ, Chi bộ đã lãnh đạo nhà trường, Công đoàn, Đoàn- Đội, các tổ chức hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các tổ chức đoàn thể đều khen cao, từ huyện đến trung ương.

Trong nhiệm kỳ lãnh đạo Chi bộ có 100% số đảng viên được xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được Đảng bộ xã Thăng Long ghi nhận tặng giấy khen Chi bộ trong sạch vững mạnh.

2. Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:

Các đồng chí trong Chi uỷ là lãnh đạo của các tổ chức chính quyền và đoàn thể nên trong công tác chỉ đạo thực hiện có nhiều thuận lợi. Công tác chính trị tư tưởng, Chi uỷ luôn có sự đoàn kết thống nhất cao trong ý kiến chỉ đạo. Lãnh đạo Chi bộ và nhà trường thực hiện đúng Nghị quyết của Đảng cấp trên.

Chi uỷ Chi bộ nhà trường kịp thời uốn nắn, điều chỉnh với những đồng chí trong Chi bộ có biểu hiện giao động về tư tưởng công tác.

Chi uỷ luôn gương mẫu, nhiệt tình trong công tác, trăn trở với chuyên môn, với chất lượng giáo dục họcsinh, với hoạt động và sự tiến bộ của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên trong nhà trường. Đối với các tổ chức như đoàn thể, Chi uỷ luôn quan tâm lãnh đạo sát sao và định hướng các hoạt động. Liên tục các đoàn thể được lãnh đạo cấp trên các cấp khen tặng.

Chi uỷ xác định công tác chuyên môn và chất lượng giáo dục là nhiệm vụ chính trị số một của nhà trường nên đã có sự phân công hợp lý, đầu tư nhiều thời gian, tài liệu, sách vở cho lĩnh vực này. Thực hiện và lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt việc hưởng ứng cuộc vận động của Đảng, của ngành, đánh giá đúng chất lượng giảng dạy, giáo dục.

3. Đối với công tác xây dựng Đảng.

Chi uỷ luôn thực hiện tốt quy chế làm việc và sinh hoạt của Chi bộ. Làm tốt công tác giới thiệu các đảng viên trong Chi bộ về sinh hoạt và giữ mối liên hệ nơi cư trú. Trong nhiệm kì kết nap 5 đảng viên, chuyển chính thức cho 6 đảng viên, đang đề nghị kết nạp 3 quần chúng, đã giới thiệu học đối tượng 1 quần chúng.

Chi uỷ luôn nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ của Đảng, nghị quyết quy định của Đảng và nhiệm vụ được giao. Coi trọng công tác kiểm tra đảng viên, tăng cường khối đoàn kết cùng xây dựng Chi bộ vững mạnh. Thường xuyên theo dõi và giữ mối liên hệ với các Chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở, các đảng viên trong Chi bộ đều gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Tuy vậy, Chi uỷ vẫn còn yếu điểm cần rút kinh nghiệm đó là:

Việc lãnh chỉ đạo trong việc nâng cao chất lượng đại trà chưa ổn định, bền vững.

Việc lãnh chi đoàn trong các hoạt động Chi đoàn đạt hiệu quả chưa cao.

Công tác tham mưu để xây dựng CSVC phục vụ cho nhà trường còn chưa kịp thời với nhu cầu của ngành và đơn vị do đó có ảnh hưởng không ít đến việc thẩm định công nhận lại trường Chuẩn quốc gia theo kế hoạch.

Trên đây là bản tự kiểm của Chi uỷ Chi bộ nhà trường nhiệm kỳ 2010 - 2012. Chúng tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ và Đảng uỷ xã để chúng tôi dù ở cương vị nào cũng công tác ngày một tốt hơn.

 


  Chia sẻ:
Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing


Hiệu trưởng
Thư viện ảnh Thư viện Video
Lịch công tác
Thư viện tài liệu
 
Site visited:
1192
Today:
78
Online:
10